16. februar 2017
Marius Grøndahl

Annonsering i Google søk

I lang tid har det vært knyttet skepsis til å betale for synlighet på Google. Hvorfor skal man betale for noe som er gratis? Det er flere gode grunner til akkurat det.

Flere betaler i dag for synlighet i søk, og Googles rankingsystem gjør at relevante annonser blir vist. Dette merkes godt når man søker på Google der annonsene ofte er mer enn det som vises organisk (vanlig søk). Du velger selv hvilke søkeord du ønsker å være synlig på, og du kan også legge inn ord du ikke ønsker å være synlig på.

Micro moments
Så, hvilke søkeord bør du være synlig på? Du bør KUN synes på de søkeordene du kan svare på, og helst sende brukeren til en landingside eller video som svarer på brukerens behov. Et godt eksempel på det finner du ved å søke ”Fly Oslo – Malaga”. På Norwegian sin annonse sendes du direkte til Norwegians lavpriskalender for Oslo – Malaga. Her svares det direkte og relevant på akkurat det du var ute etter i øyeblikket, eller det Google kaller Micro Moments.

Les mer om Micro Moments her

Tanken er at du svarer på et spontant behov som dukker opp på toget, i sofaen eller ute på tur. Med andre ord; du er kun synlig når brukeren er i modus.

Relevante annonser
Effekten av relevante annonser der vi svarer brukeren resulterer i en høy klikkprosent på annonsene. En klikkprosent på 10 – 30% er ikke uvanlig i AdWords, selv om snittet ligger på rundt 2%. Sammenligner vi det med bannerannonser i aviser der klikkprosenten i snitt ligger mellom 0.1 – 0.5% er det veldig enkelt å forstå hvorfor annonsering i søk fungerer.

Det eneste kravet for å få til gode resultater er at vi forstår at vi er der på brukerens premisser. Vi skal svare på det vi kan, og unngå å svare på det vi ikke kan. Gjør vi det premierer både Google og brukerne deg med en effektiv form for annonsering. Ønsker du å lære mer om Google-annonsering anbefaler vi nettsiden www.thinkwithgoogle.com

Kilder
https://www.wordstream.com/average-ctr
https://www.smartinsights.com/internet-advertising/internet-advertising-analytics/display-advertising-clickthrough-rates/
https://www.thinkwithgoogle.com/collections/micromoments.html

Marius Grøndahl


Send mail


AdWords