Artikler skrevet av Vidar Solbrekke


 Tilbake til bloggoversikt


2. mars 2021

Det kreative rommet

Teknologien vs hoder Presentasjonsformer og utrykk kan lages med gode hjelpemidler i form av skreddersydde programmer og løsninger. Men selv med datateknologien, gode programmer, digitale verktøy og en mengde løsninger, så er det fortsatt noen viktige hoder bak alt dette. I denne utviklingen, «årene etter krigen», har mange av oss deltatt. Fått, mottatt og funnet […]