jun 17, 2016

Facebook endrer regelen om max 20% tekst

Facebook uten begrensninger på bildetekst 
Facebook har siden tidenes morgen hatt en regel for annonsene sine om at det ikke er tillatt med mer enn 20% tekst i bildet. Dette har vært til frustrasjon for mange, men samtidig har det skånet «innbyggerne» på Facebook fra mange forferdelig annonser med håpløst mye tekst som vi ellers finner i for eksempel papiravisene.

Siden april har Facebook testet ut i mindre skala hvordan det fungerer å fjerne denne begrensningen. I stedet har de laget en algoritme som vurderer hvor mye tekst et bilde inneholder og ut ifra dette avgjøres det hvor mye rekkevidde bildet vil få og annonseprisen. Enkelt sagt vil man måtte betale dyrt dersom man må død og liv må ha med store mengder tekst i annonsebildet. Hensikten er å tilby brukerne en så god opplevelse som mulig.

I følge Jon Loomer vil dette nå rulles ut worldwide for alle brukerne av Facebook.

Ny måte å vurdere teksten i et bilde
Fremover må du altså ikke forholde deg til max 20% regelen, i stedet vil Facebook vurdere det ut ifra 4 grupper. Rangeres bildet ditt som «OK» kan du forvente deg høyest rekkevidde og lavest annonsekostnader. High vil følgelig bli omvendt.
– OK
– Low
– Medium
– High

Det er visse unntak
Det er ikke alt som vil gå innunder disse reglene, blant annet filmplakater, bokomslag, albumcover, enkelte produktbilder, infographics og et par andre varianter vil omgå de nye retningslinjene.