okt 29, 2014

Facebook er fortsatt kongen

Amerikanernes bruk av sosiale nettverk

Ifølge en fersk undersøkelse som er gjort blant amerikanske brukere av sosiale medier ser det fortsatt ut som Facebook går lyse tider i møte, til tross for en rekke dommedagsprofetier som sier at ungdommen ikke lenger bruker Facebook. Det har blitt hevdet at nye tjenester som spesielt Snapchat og Instagram står for den største delen av brukere som flytter/flykter fra Facebook. Undersøkelsen tar for seg amerikanske brukere av sosiale medier og brukerne er delt etter aldersgruppene 14-17, 18-34 og 35-54 år og bør ses på som meget interessant da nordmenn og amerikanerne ikke har så veldig ulike vaner når det kommer til sosiale medier. Undersøkelsen sier ikke noe om før og nå, men status per juli 2014.

Facebook størst jevnt over

Facebook er størst hos de to eldste gruppene (18-34 år og 35-54 år), og nummer 2 hos de yngste brukerne. Det er Google-eide Youtube som er favoritten til de yngste, og det er nok en god trøst for Google som helt tydelig sliter med å få grep om brukerne gjennom sitt eget Facebook-alternativ Google+. Selvom Google+ nærmer seg 25% har de nå holdt på en del år allerede og fått mye drahjelp gjennom sine mange brukere av eksempelvis Gmail så det virker meget usansynlig at dette mediet kommer til å ta av så lenge Facebook fortsatt finnes.

Hvor er kidsa

I den grad vi kan se på aldersgruppen 14-17 år som morgendagens forbrukere så er Youtube den store vinneren med en brukerandel på hele 81,9%. Deretter følger Facebook (63,7%) og Instagram (56,4%) før de andre nettverkene kommer et langt stykke bak. Det er tydelig, men også meget naturlig, å se at LinkedIn (1,5%) overhodet ikke er interessant for dem, selvom de to andre aldersgruppene er meget godt representert her. Legg spesielt merke til at den yngste aldersgruppen jevnt over har høyest andel deltagelse på omtrent samtlige sosiale nettverk, så det er ingenting som tyder på at verden blir mindre digital (og sosial) i årene som kommer.

 

Facebook er fortsatt kongen

Amerikanernes bruk av sosiale nettverk, kartlagt juli 2014