des 22, 2014

Gamification – 3 gode eksempler

Gamification, også omtalt som gamifisering eller spillifisering her til lands, er et begrep som stadig oftere dukker opp i ulike sammenhenger. Konseptet går ut på å benytte metoder fra spill på andre arenaer og her er noen gode eksempler på hvordan man kan benytte gamification på nye måter.
Hva er gamification

Gamification benyttes i stadig flere ikke-spill relaterte anledninger fordi erfaringene viser at man klarer å øke engasjementet og involveringen fra brukeren i større grad. Dette er også hele formålet med gamification, ref Wikipedias måldefinisjon «å motivere brukere til problemløsning for å øke brukernes engasjement, egennytte, øke datakvalitet og gi mestringsfølelse og bidra til læring». Her kan du lese mer om hvorfor gamification og kampanjer hører sammen.

1. Gamification i norsk helsevesen

Forleden var jeg på en presentasjon som viste hvordan Sykehuset Østfold bruker gamification for å gjøre flyttingen fra lokalsykehusene og inn til det nye sentrale Kalnes-sykehuset så smidig som mulig. Ved hjelp av arkitektenes 3D-tegninger har man «bygget» hele det nye sykehuset så realistisk som mulig og deretter laget en rekke oppgaver som de ansatte skal bryne seg på. Med 4700 ansatte er det ingen tvil om at det kunne blitt kaos om man ikke hadde forberedt seg skikkelig på forhånd når de flytter inn i nye/ukjente lokaler mai 2015. Det er fullt mulig for de ansatte å spille på fritiden, men det også settes av tid for at de skal spille siden det er en relativt stor andel ansatte som ikke har noe erfaring med spill. Spillet er intuitivt og meget enkelt å lære, man får pluss- og minuspoeng og stadig nye oppgaver etterhvert som man mestrer den forrige.

Selvom dette er en fremmed tanke som møtes med skepsis av mange er hensiktene gode:
1. gjøre de ansatte kjent med den enorme bygningsmassen allerede før man har vært der
2. innføre nye arbeidsrutiner siden det vil være svært mange nye elementer og hjelpemidler
3. innøve enda bedre serviceinnstilling ovenfor pasientene

 

Eksempel på 3D animert bygning, laget av factoryfifteen.com.

I spillet må man utføre oppgaver og blir kjent med bygningen, nye rutiner osv. Illustrasjonsbilde: factoryfifteen.com.

 

2. Gamification for et bedre miljø

Nissan ønsket å gjøre noe ekstra da de lanserte den elektriske bilen Nissan Leaf i 2011. Programmet «The Eco mode» som er intregrert i bilens dashbord holder styr på en rekke variabler som hastighet og strømforbruk og gir deretter konstant tilbakemelding slik at sjåførene kan forbedre effektiviteten hele veien. I tillegg er hver enkelt bil presentert som en onlinebruker slik at du kan konkurrere med andre sjåfører av samme bil. Belønning for gode prestasjoner får du i form av opptjente furutrær i dashbordet. På dette punktet ville et godt forslag til Nissan være at de faktisk plantet nye trær ut ifra antall trær som deres kunder kjører inn ila et år.

Nissan brukte gamification-teknikker for å øke oppmerksomheten rundt miljøet.

Nissan brukte gamification-teknikker for å øke oppmerksomheten rundt miljøet.

 

3. Gamification for å komme i bedre form

Idag har de fleste av oss en smartphone og svært mange av oss gjør en form for fysisk aktivitet fra tid til annen, det være seg løping, sykling, spille golf, dansing, padling eller noe annet som gir en viss mosjon. Kombinasjonen av smartphone og fysisk aktivitet har ført til mange apper som skal hjelpe til med å trigge konkurranseinstinktet og endomondo er et slikt eksempel.

Her kan du koble deg opp med venner, publisere treningsøkter på sosiale medier, logge treningsruter som du konkurrerer mot neste gang og være med i konkurranser som du får poeng og bonuser for. Dette er et perfekt eksempel på hvordan man utnytter konkurranseinstinktet i mennesket og kombinerer med digitale medier og dermed bruker gamification.

Gjennom Endomondo får du:
– sosialt nettverk og kan kommunisere med venner
– kontroll over treningen din, progresjon osv
– mulighet til å konkurrere «live» mot andre selvom du løper alene i høstmørket en torsdagskveld

Skjermdump Endomondo

Skjermdump Endomondo

 

Jeg vil gjerne høre om andre eksempler om du kjenner til noen gode caser.