18. november 2016
Trine Sirnes

Kampanje – Slå på stortromma for å skille deg ut

Mange sliter med å synes i mengden. Hvordan skal man skille seg ut fra de andre, og få kundene til å kjøpe akkurat ditt produkt?

Ordet kampanje er egentlig militært og beskriver en rekke militære operasjoner over en viss periode innen et visst område, forklarte Rune Solbrekke fra The Pitch reklamebyrå under høstens siste Frokostpitch på Fredrikstad Handelstands forening onsdag morgen.

Mange hadde kommet for å få med seg noen tips på veien, og Solbrekke viste mange eksempler underveis for å underbygge fremgangsmåten.

Samordnet og tidsavgrenset
En kampanje skal være samordnet og tidsavgrenset der du kan bruke ulike markedskanaler.

Du kan skille mellom to typer kampanjer; informasjons- og salgskampanjer. Et godt, lokalt ekesempel på en vellykket informasjonskampanje er Fredrikstad kommunes gratis parkering i byens parkeringshus. Denne har bidratt til at byens befolkning har endret vaner.

Et godt tegn på at en salgskampanje er vellykket, er når folk overnatter utenfor butikken din.

Mål, målbart og målgrupper
En vellykket kampanje trenger flere elementer. Først må du vite hva problemet er og hvilket mål du har. Dette målet bør tallfestes for lettere å kunne analysere kampanjen underveis og i etterkant. Du må ha et budsjett på plass som gir deg de rammene du har og jobbe innenfor, og dette må stå i forhold til målet.

Hvilke fordeler har nettopp ditt produkt, hvilket budskap vil du formidle og hvordan vinkler du dette best? Hvem er målgruppene dine? Ikke glem de eksisterende kundene dine, de trenger og oppmerksomhet og oppfølging. Og vær relevant! Overøser du dem med informasjon, eller sender kunden reklame på noe de allerede har kjøpt, har det motsatt virkning.

For noen år siden ble det igjen lov med tilgift; at du kan lokke med noe helt annet for å selge ditt produkt. Dette kan i enkelte kampanjer ha meget god effekt sammen med de andre elementene.

Hvilke kanaler når best dine målgrupper
Likevel blir det vanskelig å lykkes om du ikke kjenner dine målgrupper nok til å vite hvilke kanal du treffer dem i. Her er det lett å falle i gamle vaner, det kan være lurt å spørre profesjonelle til råds her.

Hver person utsettes for 1500 reklameinntrykk hver dag,gjennom sosiale medier, avis, tv og ute på gata. Det sier seg selv at det kan bli vanskelig å skille seg ut. Men det finnes mange gode eksempler på de som har klart det.

Mange hevder at avisannonser ikke virker, likevel er det de som får dette til fremdeles. Det handler om hvordan det gjøres, at man er kreativ og skiller seg ut. Det samme gjelder for Facebook hvor stadig flere begynner å annonsere på grunn av alle de fantastiske segmenteringsmulighetene, men det stiller igjen større krav til kreativitet.

Bruk de som påvirker andre, som United influensers, der bloggere og andre som har mange følgere forteller om ditt produkt mot betaling.

Tenk rett og slett at du skal behandle alle dine markedsaktiviteter som en kampanje.