12. mai 2016
Eiléen Bergström

Kommuniser bedre med personas!

Det er viktig å kjenne målgruppen sin godt for å treffe med budskapet sitt. De fleste bedrifter segmenterer sine målgrupper, men skaper man i tillegg egne personas har man større sjanse for å lykkes i kommunikasjonsarbeidet!

Hva er en persona?
En persona er en personifisering av en målgruppe. Man skaper en fiktiv person som representerer målgruppen, basert på bedriftens innsikt om sin målgruppe.

Mange bedrifter sitter med mye kunnskap om kundene sine gjennom salgsstatistikk, markedsundersøkelser, Google og ikke minst Facebook. For deg som jobber mye med innholdsmarkedsføring gir arbeidet med personas en god oversikt og innsikt om hva slags behov og problemstillinger målgruppen har.

Fordelen med å jobbe slik er at du får et fullstendig bilde av målgruppen. Har du definert 3- 4 personas du kan forholde deg til, gjør du deg selv en tjeneste! Du kan spisse ditt budskap i større grad og være mer tilspisset i markedsplanen.

Konkretiser og utdyp
Start ditt arbeid med å systematisere all informasjon du allerede har om målgruppen din.
Her er noen punkter som bør være med:

  • Bilde, navn og alder
  • Bosted og sivilstatus
  • Utdannelse, jobb og inntekt
  • Beskriv hverdagen
  • Hva betyr mest, hvilke bekymringer og hvilke mål har personen
  • Hva skal til for at personen velger dere
  • Beskriv personens typiske kjøpsreise
  • Hvilke sosiale medier er personen på og hva slags medie- og nettvaner har personen
  • Personlige egenskaper, som hvordan personen tenker, føler og er opptatt av

Kontinuerlig prosess
Ha fokus først på å komme i gang for så å legge til mer informasjon underveis. Utviklingen av personas er en kontinuerlig prosess som flere i bedriften bør involveres i. Nye målgrupper kommer til og andre blir borte etterhvert som markedet endrer seg. Det finnes mange typer verktøy kan benytte til dette arbeidet som f.eks Xtensio.com, et gratis verktøy som er enkelt å benytte og gir deg en god start.