Barnehage– og skolebruksplan for Fredrikstad Kommune

Fredrikstad er en kommune i Østfold, med 78 159 innbyggere. Den er således Østfolds størst, og Norges sjette største kommune målt i antall innbyggere.

Inpublish har gjennom flere år utført ulike design- og produksjonsoppdrag for Fredrikstad kommune. Dette er vi selvfølgelig meget stolte av !
Vi har blant annet utarbeidet layout for Barnehage og skolebruksplanen 2015 -2025 samt produksjon av den.

 

 

Referanse_FR.STAD-KOMMUNE