Østfold kollektivtrafikk

Innholdsmarkedsføring

Østfold kollektivtrafikk
Østfold kollektivtrafikk ble etablert 1. juni 2002 og har et samlet ansvar for produktutvikling, ruteplanlegging, kjøp av transporttjenester, overordnet markedsføring og informasjon. Det er Fylkestinget som legger  føringer og rammebetingelser for drift av kollektivtilbudet i Østfold, herunder pris– og tilbudsstruktur.

Nytt busstilbud i Østfold
I mars 2015 vant vi anbudet om visuell identitet og markedsføring av det nye busstilbudet i Østfold. Dette tilbudet, med det nye sykehuset på Kalnes i sentrum, er omfattende og gir nye muligheter for reisende i hele Østfold. Østfold kollektivtrafikk ønsket å ta et større skritt ut i den digitale verden og ville satse mer på digitale kanaler.

Et pulserende tilbud
Helt i startfasen av det kreative arbeidet lot vi oss inspirere av internasjonale t-bane strukturer og design. Dette la grunnlaget for den visuelle identiteten. I tillegg så vi for oss sykehuset på Kalnes som «hjertet» i busstilbudet, og alle linjer til og fra som pulserende blodårer. Dette gav oss navnet PULS.

En digital lansering av PULS
Løsningen ble å lage et eget samfunn for tilbudet PULS som vi etablerte på bussmedpuls.no. På dette samfunnet skal kunder og interessenter finne all relevant informasjon om det nye tilbudet på en enkel og grei måte. I tillegg brukte vi Facebook og Google Adwords aktivt for å promotere tilbudet fra dag en. Dette har gitt PULS en fantastisk digital synlighet med over 35 000 unike lesere så langt!

Synlighet
I tillegg til nettsamfunnet bussmedpuls.no har vi laget annonsemateriell, boards, rutehefter, plakater og bussdekor. Dette for å optimalisere synligheten og gi publikum informasjon på flere steder. Dette har gitt gode resultater.

Fantastisk start
PULS har fått en fantastisk start med reisende fra dag en. Nylig skrev NRK om suksessen. 10.000 har tatt buss til og fra sykehuset. I artikkelen kan man lese at «bruk av buss til og fra det nye sykehuset på Kalnes i Sarpsborg er mer omfattende enn det Østfold kollektivtrafikk hadde forventet. Busstilbudet blir utvidet fra årsskiftet. Det blir blant annet satt opp flere avganger på kveldstid».

Link til samfunnet bussmedpuls.no
Link til artikkel på NRK