OBOS

Grafisk design

Om prosjektet
OBOS og Solid Prosjekt skal sammen bygge 57 nye leiligheter i Spinnerikroken på østsiden i Fredrikstad mellom brua og Gamlebyen, et byggeprosjekt som har fått navnet Cheviot Gamlebyen. I tillegg til profil og materiell var det ønskelig å bruke sosiale medier for å nå ut til målgruppen.

Bygge kjennskap
For å bygge opp kjennskap frem mot første visning, og før prospektet er ferdig utviklet, bestemte vi oss for å bruke Facebook og postkassen for å få oppmerksomhet. Vi utviklet derfor en lekker folder som ble distribuert til hele Fredrikstad, samt startet arbeidet på Facebook med å opplyse og engasjere om prosjektet. Her ligger det en større strategi bak som sikrer kontinuerlig fremdrift over en lengre periode og sikker håndtering av alle tilbakemeldinger.

Logo og visuell identitet
Etter å ha klarlagt målgruppen og kjennskap til denne og definert hvilke markedskanaler vi skulle benytte oss av, startet den kreative prosessen med logo og visuell identitet.

Det ble tidlig i prosessen gitt uttrykk for at OBOS og Solid ønsket å spille på historien fra spinneriet og dette med sauen som leverte ulla til Cheviot-spinneriet, samt Fredrikstad Brua som ligger i nærområdet. Logoen vi kom frem til, forener disse to ideene. Logoens form er sauen, konstruert på samme måte som brua – ved bruk av ståldragere som danner det velkjente trekant-mønsteret. Dette gjorde at ideene ikke ble for konkrete og tråkket inn i en verden av klisjeer – sauen fikk et strammere uttrykk og brua ble mer abstrakt.

Sauen i logoen er gjengitt i gullfarge for å spille på kvalitet. De øvrige fargene til profilen er inspirert av farger man finner på garn, noe som gir et varmt inntrykk og myker opp logoens stramme uttrykk. Navnet er satt med en tydelig og stilren font, som spiller videre på det formmessige uttrykket til sauen. Videre har vi valgt en myk og snirklete font til sloganen – La livet spinne videre – som knytter sammen historien og fremtiden på en vakker måte.

Her kan du se prospektet

Vi skaper oppmerksomhet, dialog og engasjement gjennom Facebook
For å være trygg på Facebook som bedrift må man ha en strategi. The Pitch har utviklet en strategi for Cheviot Gamlebyen som omfatter design, håndtering, markedsføring, måling og analyse og fremdrift. Vi har kartlagt en rekke temaer vi vil lage innhold rundt som er spennende for målgruppen og nært knyttet opp til både Cheviot, men også det å kjøpe leilighet, få lån, info om nærområde, historien om stedet osv.

Etter 3 uker på Facebook kan vi foreløpig si oss fornøyd med en rekke poster som har oppnådd meget godt engasjement gjennom både spørsmål og henvendelser, likes og delinger i tillegg til god rekkevidde. At prosjektmegler også har fått en rekke henvendelser direkte via Facebook er også meget god måling på arbeidet vi gjør.

Hensikten videre er å fange opp flere interessenter gjennom nytt, godt innhold og ikke minst holde gjerdesitterne varme inntil de er klare for å kjøpe drømmeleiligheten sin. Prosjektet skal gjennom 3 byggetrinn over flere år slik at Facebook vil være en viktig kanal gjennom hele perioden.

Utsikt fra Cheviot en tirsdag kveld.

Utsikt fra Cheviot