Salgskampanje for Renault Trucks

Markedskampanje, Webdesign

Kort om Renault Trucks
Renualt Trucks leverer varebiler og lastebiler gjennom en rekke forhandlere i hele Norge. I Norge inngår Renualt Trucks i Volvo Truck sitt nettverk og har dermed alle de samme, gode betingelsene som Volvo. Blant annet beste servicenettverk i landet.

Salgskampanje
Renault Master er en av de største varebilene på markedet og er meget fleksibel i den forstand at man kan bygge på et lasteplan, skap, kran eller andre ting. The Pitch fikk oppdraget med å lage en ny salgskampanje for Renault Trucks som et ledd i markedsplanen for salg av Renault Master. Gjennom 3 måneder fra november 2016 til januar 2017 skal vi kjøre en salgskampanje mot eksisterende og potensielle nye kunder for å generere nye og varme leads.

Konseptet er todelt. Man kan enten levere et gammelt vrak i forbindelse med kjøp av ny Master, hvor man tilbys minimum 50.000,- i støtte for kjøp av ny varebil. For dette konseptet har vi utviklet blikvittvraket.no. Det er ingen tvil om at det står mye gamle og slitne vare- og lastebiler rundt omkring og dette er en gyllen mulighet for å eierne av disse til å oppgradere for en meget gunstig penge.

Den andre delen av konseptet retter seg mot de som kun skal ha ny bil uten innbytte. For denne delen har vi laget kampanjesiden masterkampanje.no. Renault Trucks har jobbet minimalt tidligere med annonsering og kampanjer i det digitale landskapet, dette er derfor en spennende pilot for å se hva vi kan få ut av det gjennom nettstedsbesøk, registrering av leads og konkrete salg.