Pitch: Logo & profilhåndbok

Ny spennende logo for innovativt ungt selskap

Grønn Jobb ble etablert i 2009 som en kursleverandør av HMS-kurs. I dag er Grønn Jobb en leverandør av nettbaserte og app-baserte styrings- og kvalitetssystemer, HMS- og IK Mat systemer, styringsverktøy for personal og ledelse, samt veiledning og konsulenttjenester i forbindelse med dette.

Grønn Jobb tar store steg om dagen og satser for fremtiden. De er innovative og har moderne digitale løsninger. Vi fikk i oppdrag å lage en helt ny logo og profil for dem som skulle passe godt inn i dagens raske og digitale samfunn. Logoen vi utviklet står veldig godt til alle digitale flater. Den er designet med en sterk assosiasjon og kobling til app-ikon og passer godt til kvadratiske profilbilder i ulike sosiale medier.

Vi har bevisst brukt G’en i Grønn og J’en i Jobb for å bygge oppunder navnet på selskapet som i dag er godt kjent innen sin bransje. Fargevalget er også gjort basert på navnet og er en videreføring og modernisering av tidligere grønnyanser.