Pitch: Visuell identitet

Ny, tydelig profil for bedrift i vekst

PartnerMed er leverandør av medisinske forbruksvarer. Fokus er på produkter innen sårbehandling, trykkavlastning, urologi, hygiene og operasjon. Selskapet holder til i Fredrikstad og har Norge og Sverige som hovedområder for sitt marked.

PartnerMed har hatt god, positiv og stødig vekst gjennom flere år. Våren 2018 bestemte de seg for å strukturere og profesjonalisere sin visuelle identitet, og The Pitch tok jobben. Ny designmanual, ny logo og rammer og maler for markedsmateriell var hovedinnholdet i oppdraget.

Det ble viktig for oss å ta hensyn til kundens posisjon og forhold til sine kunder og samarbeidspartnere: PartnerMeds mål er å levere kvalitet til alle ledd og ha en høy forretningsmoral. Suksesskriterier inkluderer å ha godt forhold til kunder og samarbeidspartnere, høy produktkunnskap og et solid opplæringsprogram. Dette kjennetegnes også gjennom mye av markedsmateriellet. Fargevalgene har vært spesielt viktige, både i form av hvilke assosiasjoner det gir mottaker, men også hvordan fargepaletten bidrar til å strukturere ulike produktgrupper, leverandører og målgrupper.

Gjennom god dialog og «sparring» med kunden, utviklet vi profilen som skal være bærende for PartnerMed videre. Resultatet er allerede tatt ut gjennom design på katalog og produktark, visittkort og rollups. Nettside med mer står nå for tur. For oss i The Pitch er det særlig spennende å bidra til en sterkere identitet for en bedrift som er i god vekst og har ambisjoner om å bli enda større.