Pitch: Designuttrykk på ladestasjoner

Visuelt og synlig design for utendørs ladestasjoner

Fortum Charge & Drive er pionerer innen ladeløsninger for elbil og er virksomme i en rekke land. I Norge oppførte de sin første offentlige ladestasjon i 2012. Ladenettverket deres består i de nordiske landene av 1800 ladestasjoner for elbil, hvorav 1200 av dem befinner seg i Norge.

Vi jobber tett sammen med Fortum Charge & Drive om det visuelle uttrykket på alle de ulike ladestasjonene i hele Norge. Totalt har Fortum Charge & Drive over 1 200 ladestasjoner som krever en tydelig og synlig identitet. Vi har utarbeidet et felles uttrykk med utgangspunkt i Charge & Drive sin designmanual som er gjennomgående for alle ladestasjoner.

Mønsteret og den klare grønnfargen er fremtredende i alt materiell for å skape en gjenkjennelse ut i bymiljøet. Ladestasjonene er lett å oppdage for de som kjører elbil, og kommunikasjonen er tydelig og informativ ved samtlige ladelokasjoner.