feb 13, 2017

Et mål uten en plan er som å tro på julenissen!

Hvis markedsføringen din ikke har fungert i 2016, har jeg bare ett råd i år. Slutt med det du gjør!
Mange gjør som de alltid har gjort og er overrasket over hvorfor ikke resultatene kommer slik de gjorde før.
Det er kanskje på tide å sette seg ned og planlegge hvordan du skal jobbe i 2017 for å tiltrekke deg nye kunder og øke snittkjøpet til dine eksisterende kunder.

5 gode grunner til å lage en markedsplan:

1. Planlegging gir deg mer tilbake for hver krone investert. Man sikrer målrettet bruk av ressurser.
2. Tydeligere målsetninger og plan for å nå dem. Vil føre til bedre beslutninger!
3. Når aktivitetene er planlagt på forhånd, budsjettert og ansvaret fordelt er det større sannsynlighet for å lykkes! ”På sparket aktiviteter” blir ofte dyrt og lite kreativt.
4. Proffere og bedre arbeidshverdag. De involverte vil få et større perspektiv og en bedre selvtillit. Fordi jobben er gjennomtenkt og at man har et konkret mål i sikte.
5. Planlegge for riktig analysemetoder og resultatrapporter slik at man vet om aktivitetene har effekt eller ikke.

Slik lager du den perfekte markedsplan

Før du starter utarbeidelsen av markedsplanen er det viktig å gjøre et godt grunnarbeid, da har du noe å planlegge uti fra.

• Visjon og forretningside: Hva selger jeg? Til hvem? Og hvordan?
• Situasjonsanalyse: Har mitt marked endret seg i senere tid? Hva gjør konkurrentene? Kartlegge hvilke styrker, svakheter, trusler og muligheter vi har.
• Markedsmål: De bør være tallfestet, realistiske og tidsavgrenset.
Hvordan vil vi nå målene?

Når du har det klart for deg hvor dere er og hvor dere skal, er det på tide å utarbeide markedsplanen for 2017.
Alle aktivitetene skal være knyttet opp til de markedsmål dere har satt dere for neste periode.
Hvilke aktiviteter/handlingsplan / salgsfremmende tiltak skal støtte opp under de tjenestene eller produktene du selger?
Hva har endret seg siden i fjor? Hvilke nye muligheter finnes?

Markedsbudsjett
Få oversikt over alle postene fra i fjor. Her er det viktig å få med alt. Hvordan kan du få mer igjen for markedsbudsjettet ?

Medieplan
Det har skjedd mye med mediehverdagen de siste årene. Mediemarkedet har blitt mer fragmentert og ikke minst digitalisert. Papiravisen lesere er i fåtall i stedet er de fleste på mobil og nett. Sosiale medier, CRM, SEM og innholdsmarkedsføring har en betydelig større del av bedrifters markedsplan nå enn tidligere. Ikke bruk deg selv som eksempel, det er målgruppens medievaner som skal legges til grunn!

Kunderelasjonshandetering (CRM )
Planen bør inneholde aktiviteter knyttet mot oppfølging av leads og potensielle kunder og en egen oppfølgingsplan for eksisterende kunder.

Gjennomføring
Når dere har planen klar er det viktig at man fordeler ansvar. Hvem følger opp de enkelte aktivitetene?
Hvem trenger vi å samarbeide med?
Hvilke medie /byrå bør vi ta kontakt med?
Bli enig om en møtestruktur for å følge opp markedsplanen underveis.

Her finner du mer info om hvordan du gjennomfører best mulig.

Ønsker du hjelp på veien?
Rådgiverne i The Pitch har bred erfaring innen moderne markedsføring og jobber sammen med deg for å nå dine mål!

Lykke til:=)