31. august 2015
Magnus Kristiansen

Synlig nok?

Spørsmålet som blir mer og mer vanskelig å svare på i takt med nye trender som tvinger frem stadig nye muligheter og sannheter. Småskremte bedriftsledere og innovative unge markedsledere har i mer eller mindre påtvunget tospann strebet etter synlighet på nett.

Hvor skal vi være, når skal vi legge ut, hva skal vi snakke om og hvorfor? Tiden da en enkel reklamefilm på TV traff oss alle på samme tid med full kraft er forbi og erstattet av et pulserende mylder av budskap og utfordrende kanaler, uten en tydelig bruksanvisning. Så hvordan skal vi vite om vi er synlig nok? Her er fem punkter som er grunnleggende for å lykkes med å være synlig nok.

1 Skaff dere oversikt
Rydd kalenderen og sett av tid til å gå gjennom hvor dere er synlig på nett.
– Hvordan er nettsiden vår egentlig? Responsiv?
– Har dere blogg? Hvem er det som blogger hos dere?
– Hvilke sosiale medier har dere registrert dere på?
– Hvem har egentlig ansvaret for disse kanalene?
– Sender dere ut nyhetsbrev?
– Kjøper dere digitale annonser?
– Er det en sammenhengene profil og visuell identitet på alle kanalene?

2 Vær kritisk
Spør dere selv om alle kanaler passer til selskapet. Treffer dere kundene deres i alle kanaler? Finn ut hvilke kanaler som gir best respons, og tilpass budskapet til de ulike kanalene. Det er som regel forskjell på lesere og fans fra kanal til kanal, og man bør være kritisk til hva man legger ut. Dette er ikke lett. Det krever god kunnskap om kanalene og om selskapets produkter naturlig nok. Det er ingen sammenheng mellom antall kanaler dere er representert på og god synlighet. Det er heller hvordan du tilpasser ditt produkt til de kanalene du velger som gjør at du oppnår god synlighet.

3 Legg en slagplan
Det er mange forskjellige strategier som kan gi dere synlighet på nett, men det viktigste er å skape innhold som engasjerer. Ta eierskap til faget og lag så mye relevant innhold som mulig. Finn ut hva kundene deres lurer på og svar på det i de kanalene dere velger. En av hovedgrunnene til at digitale strategier ikke gjennomføres godt nok er at man slurver med fremdriftsplanen. Legg derfor en ufravikelig fremdriftsplan hvor alle vet sitt ansvar og hvilke oppgaver hver og en har. Utnevn gjerne en redaktør som tar ansvar når aktivitetene og artiklene uteblir. Legg en slagplan og vær disiplinerte.

4 «Push and pull»
Når dere skal skape innhold på nett bør dere tenke både «push and pull». Dere har sikkert en god del stoff som dere vet mange av kundene deres lurer på og kan være interessert i. Sørg derfor for at dere publiserer godt innhold som er søkemotoroptimalisert, og som gjør at kundene finner svaret hos dere. På den måten trekker dere kundene inn til selskapets digitale kanaler og gir dem svaret der. I tillegg til innhold som gir svar på det kundene allerede lurer på, har dere garantert mye nyttig fagkunnskap som kundene ikke vet om og derfor ikke søker etter. Dette må dere da «pushe» ut i ulike kanaler slik at fans og interessenter kan få det med seg. En del av innholdet skal «trekke» (pull) kundene inn til selskapets digitale kanaler, da gjerne gjennom SEO. Mens annet innhold skal «dyttes ut» (push) til kundene fordi de kanskje ikke vet at de bør søke etter det. Ofte brukes da annonsering for å oppnå ønsket viral spredning.

5 Analysér og annonsér
Til sist bør dere analysere og dykke ned i tallmateriale bak de digitale kanalene dere har valgt å være aktive på. Disse tallene gir mange svar. Hvem besøker dere? Hvem er fans og hvilke artikler leses mest? Dersom dere skal bli synlig nok på nett må også annonser benyttes. Her er det mange muligheter og det er ikke vanskelig å bruke penger på det heller. Men, ved å bruke tid på og analysere tallene bak kanalene finner dere fort ut hvilke annonseplasser dere bør velge og hvilke som bør velges bort.

Innsikt er den nye markedsavdelingen
”Innsikt er den nye markedsavdelingen” sier Mike Walsch, Trendforsker. Det begynner virkelig å gi mening i 2015. Har vi ikke kontroll over våre kanaler og hvilken innsikt det gir oss fomler vi i blinde. Derfor er det lurt å starte arbeidet umiddelbart hvis du ikke allerede er godt i gang.

 

 

Magnus Kristiansen

+47 936 67 936
Send mail


Kommunikasjon