9. november 2016
Trine Sirnes

Trofaste og tillitsfulle kunder gjennom innholdsmarkedsføring

Markedsføring er ikke lenger hva det var. Aviser sliter med å få inn annonsekroner, vi går mer og mer over til digitalt. Hvordan skal bedrifter nå ut til kundene sine?

Svaret ligger kanskje i innholdsmarkedsføring. Alene, eller i kombinasjon med kampanjer. Dette var temaet for Frokostpitch 26. oktober, presentert av Eileen Bergstrøm.

En god historie og nyttig informasjon
Hva kjennetegner innholdsmarkedsføring? Det er noen faktorer som går igjen; Det er noe man husker lett, som snakker direkte til deg, med en tydelig strategi og catchy overskrift. I vår tid med utstrakt bruk av sosiale medier, hjelper dette godt til spredning, da man har lyst til å dele en god historie med andre.

Dr Oetker og Michelin
Mange tror at innholdsmarkedsføring, eller “content marketing” er noe helt nytt. Der tar de feil. August Oetker (Dr. Oetker) startet allerede på slutten av 1800-tallet for å selge posjonspakker med bakepulver til husmødre. For å få dem til å skjønne at de hadde behov for dette, printet han oppskrifter på pakningene og lagde og etterhvert en hel kokebok, som finnes den dag i dag. Få år etter startet brødrene Michelin opp sin berømte guide; de solgte bildekk, men det var jo ikke så mange biler, så de måtte finne en måte å få de som hadde bil til å kjøre mye. Svaret var en reiseguide med alt fra hvor du skulle dra, hva du kunne oppleve til hvor du fant bensin, mat og bildekk. Det tok ikke lang tid før de kunne ta betalt for denne guiden. Senere begynte de å dele ut stjerner på spisesteder.

Det vi kan lære av disse suksesshistoriene er at om du gir kundene en verdi som de finner nyttig så er de villig til å betale for det.

Ikke snikreklame
Kritiske røster beskriver innholdsmarkedsføring som skjult reklame og betalt journalistikk. De alle fleste med denne holdningen er selv i mediebransjen. Resten av markedet stiller seg hovedsakelig positiv til det.

Men, som alt nytt, vil det ha lite eller ingen effekt om man ikke har en strategi bak. Det handler ikke om å lage annonser i artikkelform, men å formidle kunnskap og informasjon. Ta eierskap til faget sitt, beholde kunder og tiltrekke seg nye. I et format som gir rom for å si så mye mer på en bedre måte enn en annonse ofte gir rom for.

Skreddersydd
En strategi må fastsette hvilke målgrupper vi skal nå. Når vi vet hvem vi snakker til er det lettere å røre hjertene deres. Forskjellige artikler skal nå forskjellige målgrupper, for snakker vi til alle risikerer vi å ikke nå ut til noen. Og det er langt enklere å vite hva vi snakker om om vi vet hvem vi snakker til.

Samtidig er det viktig å vite hvor de er i kjøpsprosessen, ofte kalt kundereisen. Innholdsmarkedsføring skal ikke være salgsutløsende, tenk at vi skal få dem med steg for steg. Slik at vi skaper lojale, trygge kunder.

Når du først kjenner målgruppen, vet vi og hvilke kanaler vi treffer dem i, enten det er betalte, fortjente (omtale i pressen, Facebook etc),egeneide, eller en kombinasjon.

Målrettet
Du kan tro du gjør alt riktig, men føle at du ikke får noen resultat. Det hjelper ikke å lage seg en fancy webside, blogg eller Facebookside om den ikke oppdateres, har relevant innhold eller mange nok følgere. Kontinuitet og planlegging er et nøkkelord.

Du bør ha en redaktør og en redaksjon som har jevnlige møter, en utgivelsesplan og eierskap til det hele. Du må ha målingsverktøy, som viser for eksempel hvor mange som leser saker og åpner nyhetsbrev.

Målet er å påvirke brukeren, bygge tillit og omdømme, dette gir deg gode kunderelasjoner og lojalitet og bidrar til posisjonering i markedet.

De som lykkes
Felles for de som lykkes er at de har våget å feile og vært tålmodig underveis. De ga ikke opp om de bommet litt på målgruppe eller budskap, men tok med seg erfaringen videre.

Det tar tid, som alt nytt. Fortell sannheten, bruk ekte folk og fortell ekte historier med nyttig faktabasert informasjon. Det skal være kort og oversiktlig, med gode bilder og overskrifter og variert innhold. Samtidig kan du godt gjenbruke innhold som omhandler gjenntagende tider på året (jul, påske, sommerferie etc)

En god rettesnor er; Snakk ikke om deg selv, tenk på innholdsmarkedsføring som en første date; snakker du bare om deg selv blir det ingen ny date.