21. februar 2020
The Pitch

Dokumentert økt verdi for FASVO med betalt søk

Strukturert og transparent arbeid med betalt søk gir resultater. Det viser blant annet The Pitch sitt samarbeidscase med Hensikt for FASVO.

The Pitch har tidligere laget nye nettsider for FASVO, på fasvo.no. Med dette på plass var det også på tide å ta tak i markedsføringen gjennom betalt søk for bedriften.

Fra april 2019 tok Hensikt over – og strukturerte opp – FASVOs Google Ads-konto for betalt søk på Google. Hensikt er, som du kanskje vet, The Pitch sin alliansepartner innen søk og datadrevet annonsering. De har et eget, dedikert team med fokus på betalt søk og SEO. «Nerdene», som vi gjerne kaller dem.

La oss hoppe til resultatet, eller snarere effekten, av å ha et dedikert og profesjonelt team fra Hensikt til å strukturere og løpende optimalisere annonseringen.

Sammenligner vi de to første månedene fra den nye søkeordskontoen fra Hensikt gikk «live» (3.april 2019), med tilsvarende periode året før, er tallene oppsiktsvekkende:

  • Fra 182 klikk på søkeordsannonsene, til 2163 klikk (besøk inn til nettsiden) – 1 088 % økning!
  • Fra å betale 18,42 kroner per klikk på annonsene, til 2,89 kroner per klikk (i gjennomsnitt). Kostnaden for hver besøkende er altså kuttet med over 80% per klikk. De sparte kronene i budsjettet har kunnet gå tilbake til enda mer trafikk og synlighet.

Spoler vi litt mer frem i tid og ser på to måneder fra 3. desember 2019, kan vi se at trenden fortsetter med gradvis forbedring: Prisen per besøk via annonsene er nede i 2,42 kroner og antall besøk per investerte krone har økt ytterligere 10 prosent.

Hva betyr dette?

Tall kan ofte vris og vendes på. De enorme forbedringene virker kanskje usannsynlige, men det er de ikke: Selv om dette er et svært godt suksesscase på betalt søk, er det ikke sjeldent at man får slike effekter når profesjonelle fagfolk får tid til å jobbe godt. Det er forskjell på å «mekke» dette hjemme, gjerne med begrensede verktøy, opp mot å gi det til «nerdene». Hensikt-teamet har også egne script som hele tiden hjelper «nerdene» med å forbedre lønnsomheten ytterligere.

Når ingen går i fella

Vi vet at det i jungelen av byråer og andre forsøk på markedsføringstjenester, finnes mange cowboyer. Det varierer også i graden av fagkompetanse der ute.

Uansett hvem du velger til å hjelpe deg med søk, merk deg dette:

De første alarmklokkene dine bør ringe om de du kjøper søketjenester av, ikke kan eller vil synliggjøre hva de selv tar i honorar, opp mot hva som går til Google i mediespend. Vi vet at mange bedrifter kjøper «pakker» der dette ikke er spesifisert.

Med Hensikt vet vi at det er ærlighet, fagfokus og ryddige former: Vi er helt åpne på hva man tar for oppsett og løpende håndtering, samt summen som går til Google. Byråkostnaden i denne sammenheng avhenger først og fremst av hvor kompleks og omfattende hjemmesiden og dine ønsker for oppnådde resultater er. Hensikt har et minimumshonorar på 3000 kroner pr måned, men mange av The Pitch sine kunder ligger ikke stort over dette.

Sporing gir læring

Det ble samtidig med FASVO sin nye søkeordskonto, også satt opp konverteringssporing for hvor mange som tar kontakt via e-post eller telefon for bestillinger. Vi kan se hvor de som faktisk har tatt kontakt for bestilling kommer fra, uavhengig om det er direkte eller gjennom Google Ads. Faktisk kan vi vite hva de skrev i søkefeltet på Google før de tok kontakt, og den dataen kan vi bruke til å optimalisere kontoen i Google Ads ytterligere. Dette er en type sporing som mange bedrifter ikke har fått øynene opp for, men som kan være nyttig læring – både om nettsidetrafikken i seg selv, men også om markedet og hvilke produkter man f.eks ser engasjement på.

Grafene i dette caset viser tydelig en lønnsom effekt å jobbe langsiktig med Google Ads gjennom kompetente folk i Hensikt. For Fasvo har det ført til bedre og bedre resultater over tid – på nettsiden – og «i butikk».

Dette er FASVO:

FASVO er en godt etablert bedrift som ble stiftet i 1993 og eies av Fredrikstad Kommune. Bedriften driver etter retningslinjer og kravspesifikasjon fra NAV i tiltaket VTA, som retter seg mot personer med en uførepensjon. FASVO har en rekke virksomhetstyper, herunder blant annet brukthandel, konditori og catering.