10. januar 2024
The Pitch

Vi kaller oss ofte markedsavdelingens forlengede arm, men hva legger vi egentlig i det?

Markedsføring er et av de viktigste verktøyene en bedrift har og utviklingen er rask og nådeløs, men byr også på ubegrenset med muligheter. Vi vet at kan være tidkrevende både å holde seg oppdatert på faget og få ressursene til å strekke til - og det er her vi kommer inn i bilde.

Vi brenner for faget og henger relativt godt med i svingene, og kan derfor hjelpe dere å utnytte disse mulighetene. Vi kan ta de markedsføringsoppgavene dere ikke har ressurser eller kompetanse til, enten det er små eller store oppgaver, i korte eller lenger perioder.

For de fleste bedrifter er det utfordringer i perioder med sykemeldinger, foreldrepermisjoner eller bemanning generelt. Er organisasjonen i endring, kan en midlertidig løsning være å bruke oss.

Så hva kan vi gjøre for dere:

 • Vi kan avlaste deg som er alene med markedsføring
 • Være en faglig sparringspartner i usikre tider
 • Tilby et fullverdig byrå med eget trykkeri
 • Ta de oppgavene dere ikke har tid til
 • Sørge for at dere får optimalt ut av markedsbudsjettet
 • Spare bedriften for personalkostnader

Som et kreativt byrå har vi både allsidige kompetanse inhouse og kjennskap til de fleste bransjer, offentlig og det private næringsliv. Dette gjør oss godt rustet til å takle de fleste oppgaver, og hos oss får du alltid en pakkeløsning – et komplett team hvor kommunikasjonen er nedpå og veien er kort.

Med lang fartstid i bransjen vil vi med nye øyne også kunne se hvilke grep din bedrift bør ta for å sikre fremtid vekst og lønnsomhet. Verdien vi kan tilføye som en ekstern ressurs:

 • Se bedriften med nye øyne
 • Være en midlertidig operativ ressurs
 • Identifisere og styrke bedriftens posisjon i markedet
 • Iverksette og følge opp nye ideer
 • Skape engasjement i organisasjonen
 • Tilby innsikt om kunden og markedet

Vi stiller oss til disposisjon for dere enten det betyr faste månedsmøter, å leie oss etter behov eller om dere har nytte av å sitte her i et kreativt miljø i korte eller lenger perioder. Mulighetene er mange og vi er tilpasningsdyktige, så utfordrer oss gjerne!