Pitch: Digitale kampanjer

Digital markedsføring for Moss kommune

Østfold fylkesting i Moss måtte ut i omvalg november 2023. Vi fikk oppgaven med å utvikle strategi og digitalt kampanjeløp i Meta og Snapchat. Målet var å øke valgdeltagelsen gjennom å motivere folk til å stemme. 

 

Vi tok utgangspunktet i at motivasjonen for å møte opp på valgurnene og stemme på nytt, ville være lav. Derfor ble vårt hovedfokus å utforme budskap som appellerte til velgerne, samtidig som vi formidlet viktig informasjon. Den primære målsetning var at alle stemmeberettigede i Moss skulle vite når, hvor og hvordan de kunne avlegge stemme til fylkestinget i Østfold. Den sekundære målsetning var at stemmeberettigede i Moss skulle kjenne til fylkeskommunens kjerneområder og hva de kunne påvirke ved å bruke stemmeretten sin. 

Basert på den digitale strategien tilpasset vi det grafiske materiellet som skulle gi det utrykket som skulle treffe en bred målgruppe. Resultatet ble rundt 30 digitale annonser tilpasset ulike digitale flater. Størst vekt la vi på plattformene Meta (Facebook og Instagram) og Snapchat. I tillegg utviklet vi egne digitale bannerannonser til Schibsted.

I løpet av 2 uker fikk annonsene nesten 1 million visninger og vi klarte å nå store deler av Moss med alle våre plattformer. Valgdeltagelsen endte på 33%, noe som var over all forventning.