Pitch: Visuell identitet og nettside

Visuell identitet og nettside til Bypakke Nedre Glomma

Bypakke Nedre Glomma jobber for å skape bedre bymiljøer og et mer miljøvennlig transportsystem i Nedre Glomma. Gjennom å satse på kollektivtransport, sykkel og gange, sørger de for at Sarpsborg og Fredrikstad blir byer der man kan reise effektivt og miljøvennlig.

Fargepalett

Bypakke Nedre Glomma sine hovedfarger består av Sarpsborgblå, Fredrikstadrød, Miljøgrønn, Trygghetsoransje, Solgul og Svart. I tillegg er det laget en gradient som brukes mye i kommunikasjonen utad. 

Symboler og designelementer

Det er utarbeidet symboler og designelementer som er tilrettelagt for Bypakke Nedre Glomma. Symbolene står for ulike temaer, transportmåter, roller og bærekraft. Designelementet symboliserer den sømløse og miljøvennlige reisen fra de forskjellige bydelene i Sarpsborg og Fredrikstad.

Illustrasjoner

Illustrasjonene til Bypakke Nedre Glomma har en leken og positiv strek som formidler at Sarpsborg og Fredrikstad er en bærekraftig region hvor reisen og opplevelsen er effektiv, positiv og miljøvennlig. Det er også gjort tilpasninger av illustrasjonene etter ulike sesonger og størrelse på bymiljøet. 

Nettside 

Nettsiden gir innbyggerne informasjon om hva Bypakke Nedre Glomma jobber med og hva som skjer i regionen. I tillegg til å gi informasjon om aktuelle prosjekter og tiltak, gir nettsiden inspirasjon tilknyttet til det å reise mer effektivt og miljøvennlig.

Digitale annonser

Vi har også utarbeidet en rekke digitale annonser for Bypakka Nedre Glomma. 

» Vi opplevde at prosessen med å fornye den grafiske profilen var veldig god! Vi hadde gode innledende møter med byrået der de samlet informasjon om oss, våre ideer og tanker om profilen, og de omsatte våre ønsker til gode konkrete forslag og produkter som fungerer. Prosessen var ryddig – det ble i forkant av arbeidet laget en plan for hvordan vi skulle jobbe sammen underveis, med arbeidsfrister og frister for ferdigstillelse. Samarbeidet fungerte godt og The Pitch er raske til å svare opp henvendelser og solide på leveranse. De er samarbeidspartnere med et godt øye for design og de gjør et grundig arbeid. Vi gir de våre beste anbefalinger.»

– Karoline Vårdal, Kommunikasjonsansvarlig Bypakke Nedre Glomma