Personvern

Personvernerklæring for The Pitch Reklamebyrå

 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med din interesse for The Pitch. Vi lagrer også de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.
Følgende personopplysninger lagres om våre kunder og leverandører; Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Vår nettside lagrer adferdsmønster i analyseverktøyet Google Analytics. Vi kan i perioder også samle informasjon fra cookies til bruk i markedsføring.

Les mer om vår bruk av cookies og ditt samtykke lenger ned på denne siden.

Formål med behandlingen

Formålet med informasjonen vi samler fra vår nettside er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Når vi bruker informasjon (via cookies) i markedsøyemed er det for å vise og optimalisere annonser for vår virksomhet til deg som har besøkt vår nettside.
The Pitch har i sitt interne system opplysninger om kunder og leverandører, og kan behandle disse personopplysningene for å:

  • kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg
  • benytte opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser
  • kunne kontakte deg, for eksempel hvis du har registrert deg som abonnent på nyhetsbrevet vårt
  • gjøre tjenestene og rapporteringen vår bedre
Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse vi har i våre interne systemer benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Fra vår nettside behandles IP-adressene til besøkende på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Les mer om cookies og bruken av disse lenger ned på denne siden.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere som f. eks ved postgang, transport, komplettering av våre tjenester og produkter.
Informasjon fra Google Analytics utleveres ikke fra The Pitch til andre aktører.

Sletting av personopplysninger

En registrert kunde hos The Pitch er lagret i vårt arkiv. Kunden kan selv be om å bli slettet.
På vår nettside benytter vi Cookieinformation til å innhente eller trekke tilbake ditt samtykke for cookies. Du kan når som helst oppdatere ditt samtykke nedenfor på denne siden.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Du har også rett, uten omkostninger, til å motta utskrift av Personopplysningene som behandles.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om personvernerklæringen og bruk av cookies:

post@thepitch.no
The Pitch Reklamebyrå AS
Brogata 6, 1608 Fredrikstad