2. mars 2021
Vidar Solbrekke

Det kreative rommet

Utviklingen etter krigen, er et begrep som kanskje har falmet litt. Noe vi hørte før, for 20 - 30 år siden. Vi følte jo på den tiden, i 1990 – 2000 at det var enorme utviklinger siden krigen. Men nå i de siste årene ser vi fortsatt store endringer skje! I vår bransje har det jo, innen den digitale verden, vært en formidabel reise.

Teknologien vs hoder

Presentasjonsformer og utrykk kan lages med gode hjelpemidler i form av skreddersydde programmer og løsninger. Men selv med datateknologien, gode programmer, digitale verktøy og en mengde løsninger, så er det fortsatt noen viktige hoder bak alt dette.

I denne utviklingen, «årene etter krigen», har mange av oss deltatt. Fått, mottatt og funnet opplevelser og inntrykk av utrykk i form og farge, tekst og innhold. Først gjennom historien, men de siste tiårene selvopplevd. Hoder – kollegaer som har sugd til seg informasjon. En mengde informasjon. De som har arbeidet med kreative løsninger i denne siste perioden har tilegnet seg enorm kunnskap og innsikt i et utrolig sammensatt bilde.

Det viktigste rommet.

Det er jo bare å oppgradere til siste program, så løser ting seg så mye bedre…. Absolutt. Det er helt klart nødvendig å følge med. Ha siste oppdaterte programvaren og teknologiske hjelpemidler på plass. Men jeg tror at det aller viktigste sitter mellom ørene. Og mellom ørene til hverandre – det kreative rommet! Team som jobber godt sammen, skaper kreative løsninger, som fremelskes av designeren, medarbeideren, mennesket. Avsender og mottager av design og kreativ kommunikasjon er på bølgelengde. Det er fantastisk å oppleve hvordan år med erfaring og opplevelser kan benyttes inn i kreative prosjekter. Kollegaer som har interesse for faget, som har forhold til arbeidet og lever i den «bobla» med å fange opp ideer der kanskje ikke alle ser og tenker på det samme. Det er vel kanskje derfor ikke alle mennesker er like kreative!? Vi har ulike interesser, ser ting på annerledes måter, opplever ting forskjellig og ser på bruken av dette på hver vår måte.

High five til innovasjon!

Dette blir for meg er stort «high five» og honnør til mine arbeidskollegaer og alle dere som sitter og jobber «bak skjermene». Fantastisk hva vi kan få til med dagens teknologi, men det er HODENE bak som gjør jobben. Kreative og løsningsorienterte mennesker som evner å tenke strategiske tanker, utfordre gamle idéer, utvikle nye konsepter, «knekke nøtter» og skape suksess. I dag kreves det topp løsninger, løsninger som selvfølgelig skal holde dagens og morgendagens standard. Oppdragene er kompliserte og sammensatt. En skal mestre å omsette kundens ønsker til gode, funksjonelle løsninger. De strategiske tankene i hodet er der det starter for å finne den riktige løsningen, utvikle forslag og retninger som til slutt skal peke på, løfte opp eller fokusere på et definert mål. Det er idrett på høyt nivå det! Hoder som leverer!