Pitch: Nettside og illustrasjoner

Ny nettside og illustrasjoner til Biogass Oslofjord

Biogass Oslofjord er en tydelig kunnskapsformidler om biogass og viktigheten av sirkulær energiutnyttelse i Norge. Nå er alt du trenger å vite om biogass og jobben Biogass Oslofjord gjør mer tilgjengelig gjennom deres nye nettside! 

Pitchen

Hvordan presentere kompleks informasjon på en lettfattelig og leken måte for å formidle kunnskap og læring om biogass?

Løsningen

Løsningen ble en nettside som fokuserer på scrollytelling. Scrollytelling er visuell historiefortelling der man tar i bruk bilder, video, infografikk og andre visuelle elementer for å skape en historie som utvikler seg mens man scroller. Dette er en fin måte å fortelle komplekse historier og fakta på en lettfattelig og morsom måte slik at mottageren blir engasjert og fortsetter å scrolle.  

Illustrasjoner

Det ble også laget en rekke illustrasjoner der formålet er å vise det optimale kretsløpet til biogass og hvordan de forskjellige delene av samfunnet samkjører for å nå felles mål. Viktige miljøer som er med er landbruk, fjord, by og vei. Kretsløpet rundt biogassanlegget ble også veldig sentral i illustrasjonen med hvordan de forskjellige samfunnsdelene leverer og får tilbake.

Det ble også utarbeidet en tilsvarende illustrasjon som viser samfunnet uten biogass. Hvilke konsekvenser det har i de forskjellige miljøene med blant annet avrenning, forurensing og deponi.