Pitch: Visuell identitet

Ny visuell identitet for ny storkommune

Når to kommuner skal bli til én, er det mye man skal enes om. The Pitch grep likevel muligheten da den visuell identitet skulle etableres for den nye kommuen Nordre Follo. Den nye identiteten er samlet i et komplett profilprogram for hele den nye storkommunen.

I arbeidet med det nye profilprogrammet har vi utviklet en rekke grafiske elementer spesielt tilpasset nye Nordre Follo kommune. Vi har vært rådgivere i etableringen av nytt våpenskjold, utarbeidet ny logo, eget designelement og en rekke maler for kreativ utforming. Vi har etablert et stort malverk som dekker alt fra brevark til digitale kanaler. Disse skal visualisere den nye identiteten på tvers av kanaler og ulike flater for den nye kommunen.

En ny visuell identitet innebærer også kreativ utforming av ulike designelementer. For nye Nordre Follo kommune etablerte vi et svært fleksibelt designelement. Designelementet er utformet på bakgrunn av aktiviteter, verdier og egenskaper i kommunen. Designelementet er fleksibelt og kan brukes i sin helhet, både som positivt og negativt uttrykk, eller man kan sette sammen ulike motiver fra illustrasjonen.

I tillegg til å utforme designelementet, har vi jobbet mye med å bestemme felles typografi, farger, kontrast og skilting for alle virksomheter i Nordre Follo. Universell utforming er en forutsetning, og fontene skal fungere like godt på trykte som digitale flater. Blant annet har alle fargene i paletten fått navn etter steder og aktiviteter. Eksempler er Tussetjern-blå, Ingierstrand-gul og Waldemarhøy-rød.

Profilprogrammet er samlet i en oversiktlig håndbok som er fleksibel og brukervennlig. Se den digitale utgaven her. Her finner du overordnede retningslinjer for bruk av kontrast, universell utforming, og bruk av profilen i en rekke områder innen kommunen. I tillegg nyttige retningslinjer for skilting og merking innendørs og utendørs i den nye kommunen.

Nordre Follo kommunes profilhåndbok er utviklet som en ressurs for kommunen som helhet, og for grafisk designere, reklamebyråer, trykkerier og andre eksterne aktører som har ansvar for design og kreativ produksjon tilknyttet Nordre Follo kommunes profil.

«Vi er svært fornøyd med resultatet. Jeg syns det var morsomt å samarbeide med de kreative i reklamebyrået, og liker veldig godt designelementet. Elementene kan plukkes fra hverandre og brukes hver for seg ut fra hvilke sammenhenger de brukes. At det er så fleksibelt, men samtidig gjenkjennbart syns jeg er en artig idé. Et artig grep er også at fargene har fått lokale navn. Fargenavn er valgt ut fra steder man kan besøke og aktiviteter man kan delta i».

– Marit Fjestad Nilsen, Prosjektleder Nordre Follo kommune

Linker til presse (krever innlogging)

Fredriksstad Blad

Østlandets Blad

Dette er den nye kommunen Nordre Follo

Nordre Follo er en ny kommune i Norge som blir etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing av Ski og Oppegård kommuner i Akershus. Den nye kommunen vil få et samlet areal på litt over 200 kvadratkilometer og nesten 60.000 innbyggere.