Pitch: Ny hjemmeside og intranettside

Nytt hjem for Sophies Minde på nett

Sophies Minde Ortopedi er totalleverandør av ortopediske hjelpemidler, og heleid datterselskap av Oslo Universitetssykehus HF. De tar i mot pasienter fra hele landet, og utvikler selv alle typer ortopediske hjelpemidler. Samtidig som de i 2019 flyttet over i nye lokaler i Brynsveien, har The Pitch utviklet nye nettsider og intranettsider for selskapet.

Med en klar identitet på plass for Sophies Minde Ortopedi, fikk The Pitch tillit til å utvikle deres helt nye nettsider – og samtidig separate intranettsider.

I fokus har det personlige hver enkelt bruker av Sophies Minde opplever i møte med dem. Disse brukeropplevelsene blir på de nye nettsidene presentert på en langt sterkere måte. Samtidig skal en mengde praktisk informasjon til ulike målgrupper samles og formidles på en god, tydelig og forståelig måte.

Viktigheten av gode tekster

En viktig del av å gjøre hjemmesiden best mulig, var arbeidet med tekst, bilde og analyse. Både for et best mulig uttrykk og merkevarebygging, men også for god SEO. Her har en grundig jobb fra Hensikt ligget til grunn, tekstproduksjon fra Hardt Arbeid/Pål Sparre-Enger og stødig rådgivning fra Jan Blichfeldt/BTF Innsikt alle bidratt til The Pitch sitt arbeid. Sophies Mindes visuelle profil er satt av Cretalux.

«Vi er veldig fornøyde med jobben som The Pitch har gjort, både med nettsidene og intranettsidene. De holder det de lover, leverer super kvalitet og løsninger – og de har flotte ansatte som gir den beste kundeservice.»

–Gunn Berthelsen, adm dir Sophies Minde Ortopedi

Egen løsning for interne sider

Intranettsiden til Sophies Minde står sentralt i hverdagskommunikasjonen ut til og mellom de ansatte. Også her har deres visuelle identitet blitt ivaretatt, men siden er bygget på en annen måte enn hjemmesiden – for å ivareta de interne behov Sophies Minde Ortopedi har.