Pitch: Profilhåndbok

Ny visuell identitet forankret i detaljert profilhåndbok

Høgskolen i Østfold (HiØ) er en av landets største høgskoler med ca 7000 studenter og 550 ansatte fordelt på studiestedene Halden og Fredrikstad.

The Pitch vant anbudet fra HiØ om å modernisere det visuelle uttrykket og forankre dette i en ny profilhåndbok. Gjennom vårt arbeid var det viktig å sørge for at den nye håndboken følger dagens standarder på tvers av kanaler og produksjonsmetoder, samt regler for universell utforming

Med den nye profilmanualen har de grafiske retningslinjene blitt strammet inn og tydeliggjort, med det mål for øye å styrke den grafiske profilen og merkevaren til Høgskolen i tiden fremover.