Pitch: Profilhåndbok

Profilmanual for felles kommunal identitet

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere og driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Kommunen gir haldenserne både vann og vei og kulturopplevelser og er et par tusen ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

For at Halden kommune skal oppfattes like profesjonelle som de er, må de også se profesjonelle ut. Derfor har vi sammen med Halden kommune ryddet i det visuelle uttrykket og etablert en helt ny profilmanual.

Vi har gravd i historien for at det som er viktig skal være riktig. Vi har studert gamle byvåpen som ble laget for over 100 år siden og jobbet med innspill fra mange sentrale personer i Halden kommune. Det er etablert helt nye farger og en bildestil som skal representere Halden kommune på en god måte. Nytt designelement er utarbeidet og viser Fredriksten Festning og fjorden inn mot Halden. Profilen fremstår som moderne og representerer Halden kommune på en riktig og god måte.