Pitch: Visuell identitet og nettside

Visuell identitet og nettside til Fasvo

Fasvo er en vekstbedrift som legger til rette for arbeid for mennesker med ulike utfordringer og som har et ønske om å delta i arbeidslivet. De jobber for å tilrettelegge for et mangfoldig arbeidsliv hvor utenforskap og annerledeshet ikke lenger er et tema.

 

 

Pitchen – Et verdig arbeidsliv. For alle.

The Pitch fikk i oppdrag å utvikle en ny visuell identitet og ny nettside for Fasvo. Den daværende identiteten opplevdes som utdatert, og det var et behov for en ny identitet som gjenspeiler Fasvos verdier og hva de står for, nemlig et verdig arbeidsliv for alle. 

Den nye identiteten bidrar til tydelig kommunikasjon utad og en sterk fellesskapsfølelse og stolthet internt.

Foto: FMV foto

Farger 

Fargene gjenspeiler og bygger oppunder Fasvos verdier; livskvalitet, mening, mestring og verdighet. Samtidig skal fargene sette en visuell stemning for Fasvo, som gjenspeiler det unike arbeidsmiljøet. Fargene er plukket ut for å være fleksible og romslige, og oppfordre til kreativitet og lekenhet. 

Typografi

Montserrat er en font med varme og energi som egner seg like godt til både trykte og digitale flater. 

Ikoner og illustrasjoner

Det ble utviklet 6 ikonsett tilpasset de ulike tjenestene Fasvo tilbyr, for eksempel pakke-og montering og catering. Disse ikonene brukes alene eller sammen utifra ulike behov.