22. desember 2019
The Pitch

Din identitet er viktig for rett design

For en erfaren designer er det å skape godt design en naturlig del av hverdagen. Det ligger i blodet, utdannelsen, erfaringen og kompetansen.

Kreativiteten lokkes frem med en sitrende følelse, og en dyp trang innenfra til å skape form og farge om til noe som er en god visuell opplevelse. Det å skape godt design er forventet av en designer, men å skape design som representerer avsenderen, og utstråler riktig følelse til målgruppen, det er derimot en krevende øvelse selv for en erfaren designer. Vi mener så klart at vi mestrer nettopp denne øvelsen.

For å sikre god strategisk design har vi utarbeidet et eget indentitetshjul. Identitetshjulet er en veiviser for de stegene vi legger vekt på når vi skal hjelpe våre kunder med å finne rett design for sitt selskap. I sentrum av hjulet finner vi identitet formet som et hjertet. Hjerteformen er der fordi vår erfaring tilsier at rett design kommer innenfra når vi kjenner kundens intensjoner, visjoner og strategiske tanker.

Les også hvorfor du bør tenke på bedriftens identitet?

En god prat er en god start

Den design som vi skaper skal kjennes og føles rett på flere ulike områder. Den skal være faglig sterk og tidsriktig, den skal representere kundens identitet og strategiske målsetninger, og den skal være innovativ og tiltalende for sluttkunde. Rett design oppstår når alle de viktigste ingrediensene er representert. En god brief, en riktig forståelse av oppdraget og kunden, og den rette følelsen. Denne følelsen kommer innenfra, og kommer tilsyne i samspill med kundens kunnskap og intensjon. Derfor et det helt naturlig for oss å ta fatt på et nytt designoppdrag med å ha en god prat med kunden. Vi ønsker ro i oppstartsmøte slik at vi får på plass alle nødvendige detaljer for og lykkes. Kreativitet oppstår enklere i trygge, inspirerende omgivelser med folk man stoler på og trives med.

Viktig kartlegging

Underveis i den gode samtalen om oppdraget, kartlegger vi en rekke nøkkelopplysninger. Hvor omfattende denne kartleggingen er avhenger så klart av oppdraget, men noen faste punkter går igjen. En ting er definering av «hvem, hva og hvorfor», men det spennende skjer i samspillet mellom kunde og designer når kreativiteten får fritt spillerom. Kreativitet er nemlig avhengig av mellommenneskelig energi og felles forståelse for å få fritt spillerom, og dermed bli til en rett design.

Vi legger vekt på disse nøkkelopplysningene i vår kartleggingsprosess:

 • Hvordan er dagens situasjon?
 • Hvilken bakgrunn og historikk bør vi se nærmere på?
 • Hva er bakgrunn for oppdraget vi skal løse?
 • Hvilket produktet/tjeneste skal synliggjøres?
 • Hvilke målgrupper/segmenter skal vi nå?
 • Hvilket marked opererer vi innenfor?
 • Hvem er konkurrentene?
 • Hvilket nøkkelbudskap skal kommuniseres?
 • Hvilket innhold skal skapes?

Ta høyde for videre arbeid

Kartleggingen ovenfor er et viktig fundament for det videre arbeidet. Vi mener det er viktig med en så god kartlegging av identiteten som mulig, for å sikre godt design, og uttak av dette i videre arbeid. Etter kartleggingen jobber vi målrettet videre med disse stegene:

 • Valg av metode – profilmanual, nettside,
 • Valg av kanaler
 • Etablering av strategi – hvordan nå målene? Hva er planen?
 • Fremdrift
 • Analyse
 • Resultat

Har du kontroll på din identitet når du starter dine prosjekter og oppdrag?

Vi hører gjerne fra deg, og ønsker deg velkommen til oss for en prat om identitet og kreativitet.