Pitch: Visuell identitet og markedsføring av Flex

En reise som fikk navnet Flex

The Pitch vant i 2012 anbudet om visuell identitet og markedsføring av den nye bestillingsløsningen for Østfold kollektivtrafikk, som fikk navnet Flex. The Pitch har vært med på denne reisen fra starten av, og har laget alt av uttrykk som er knyttet opp mot Flex frem til dags dato. 

Flex er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold. Flex er et kollektivtilbud for alle. 

I 2018 utarbeidet vi frem en ny kommunikasjonsstrategi sammen med WergelandApenes. I denne strategien har vi definert en tydelig målgruppe: eldre og uførepensjonister. 

Vi etablerte egne kommunepakker for Flex. Disse har som oppgave å kommunisere tydelig og informativt til målgruppen. Det var også viktig at kommunene tok eierskap til Flex tilbudet.

Flex tilbudet ble utformet etter retningslinjene for universell utforming. I dette arbeidet etablerte vi en ny visuell profil, nye nettsider, samt kommunepakker som inneholdt: brosjyre, kart, aktivitetshefter, annonser, plakater, bussdekor, messemateriell og tydelige holdeplassmerking/skilting.

Se hele profilen her