1. februar 2017
Vegard Simensen

Hva er Wireframes?

Wireframes, eller trådskisser om du vil, er en skissemetode som beskriver strukturen til en nettside.

Tidlig i utviklingen av en nettside, før man begir seg ut på visuelle elementer som farger og design, er utarbeidelsen av wireframes en svært viktig del av arbeidsprosessen. Det er alltid fristende å tenke visuelt før man tenker konseptuelt, men uten en god grunnmur vil huset som oftest falle sammen. Det samme gjelder for utvikling av nettsider. Ved å benytte Wireframes former du brukeropplevelsen og bidrar til å synliggjøre struktur, navigasjon og innhold.

Det er flere fordeler med å benytte Wireframes tidlig i prosessen.

  1. Du som designer kan utfordre deg selv på struktur og plassering av innhold. Er det første utkastet det beste? Ved å hele tiden teste nye løsninger og plassering av innhold kan man ende opp med et sluttprodukt som er annerledes enn det man først hadde sett for seg.
  2. Kunden er involvert i prosessen og den konseptuelle tanken fra start. Her avdekker man behov og funksjonalitet og sørger for at man holder seg innenfor budsjett.
  3. Det er mindre rom for miskommunikasjon mellom utvikler og kunde da innhold og struktur allerede er bestemt. Man ”snakker samme språk” og kunden får eierskap til sitt eget prosjekt.
  4. Det gir muligheten til å være kreativ innenfor gitte rammer og det danner et enklere grunnlag for å utvikle visuelle elementer, farger og design.

Vi i The Pitch benytter både penn, papir og digitale verktøy i utviklingen av Wireframes. Vi ser fordelen av å benytte penn og papir helt i startfasen, det gir en raskere visuell fremstilling og konkrete utfordringer er enklere å løse. Deretter rentegner vi skissene i Adobe XD.

Vegard Simensen

+47 913 11 528
Send mail


Digitalt design