19. juni 2022
The Pitch

Hvorfor trenger alle bedrifter en profilhåndbok?

Designhåndbok, brand book, designguide, designmanual eller profilhåndbok? Kjært barn har mange navn, men hensikten med en profilhåndbok er å legge noen retningslinjer for hvordan en identitet skal ivaretas slik at den fremstår enhetlig og gjenkjennelig i alle flater.

Har du kontroll på profilen?

Som et byrå arbeider vi med mange ulike kunder som hver har sin identitet. Det er ingen hemmelighet at det er mange bedrifter som mangler en profilhåndbok. I værste fall har de kanskje bare en logo og et par farger å forholde seg til. Så hvilke utfordringer oppstår dersom bedriften mangler en egen profilhåndbok, eller dersom den er utdatert?

Stort sprik i uttrykket

Uten en egen profilhåndbok vil det fort bli et stort sprik i uttrykket som skal synliggjøre bedriften. Hvis det ikke finnes regler for bruk av logo, fonter, farger, symboler og designelementer kan det bli helt tilfeldig hvordan uttrykket blir. Det er utfordrende. Hvordan bedriftens logo fremstår sammen med alle de andre elementene påvirker nemlig kundene dine. Det kan gi dem tillit til å kjøpe av nettopp deg, eller få dem til å velge en konkurrent i stedet. Helheten er det derfor viktig å opprettholde over tid, slik at bedriften din fremstår som tillitsfull og ekte ovenfor enhver potensiell kunde. En konsekvent og gjentagende bruk av bedriftens visuelle identitet er avgjørende for hvilket inntrykk kundene danner seg.

Les også om hvorfor bedriften din bør forholde seg til Google

Den visuelle identiteten fortjener en profilhåndbok

Arbeidet med å etablere en profilhåndbok som skal ivareta den visuelle identiteten er veldig givende, men også litt krevende. Det er et stort stykke detaljarbeid og ofte fører det med seg en internt kreativ ryddesjau. Det skal settes regler for bruk av logo, farger, fonter, symboler og designelementer. Dette arbeidet utgjør den visuelle identiteten samlet under et visuelt regelverk. Så skal den visuelle identiteten synliggjøres gjennom en rekke uttrykk, ulike maler, formater og kanaler som til slutt vil utgjøre profilen i bruk. Altså regler for hvordan den visuelle identiteten kommer til uttrykk i ulike markedskanaler og på forskjellig type markedsmateriell. Til sammen danner det en komplett profilhåndbok.

Les mer om arbeidet med Nordre Follo sitt profilprogram

En detaljert beskrivelse av den visuelle identiteten

En profilhåndbok tar for seg elementene i det grafiske uttrykket og gir en detaljert beskrivelse av den visuelle identiteten og videre bruk av de ulike elementene. Disse retningslinjene må følges konsekvent, ettersom avvik vil svekke profilens helhetlige inntrykk. I alle sammenhenger og i alle kanaler hvor bedriften opptrer visuelt, skal det skje i samsvar med profilhåndbokens retningslinjer. Dette skaper trygghet og kontinuitet for bedriftens visuelle identitet og grafiske uttrykk.  

Les mer om den nye visuelle identiteten til Batteriretur

Identiteten vil alltid bli ivaretatt

Her på The Pitch utvikler vi en profilhåndbok for bedriften din som skal være en ressurs for bedriften som helhet. Den skal være et inspirerende verktøy for grafisk designere, reklamebyråer, trykkerier og andre eksterne aktører som har ansvar for design og kreativ produksjon tilknyttet din bedrift. Da vil alltid identiteten bli ivaretatt, og bedriften din vil fremstå slik den bør og fortjener i alle kanaler.

Kanskje har du en stilling hvor du har ansvaret for det grafiske materiellet, men ser at det mangler en felles forståelse internt for hvordan den visuelle identiteten skal ivaretas?

Da kan du bruke disse svært overtalende argumentene:

  1. En profilhåndbok skaper konsekvent og gjentagende bruk av bedriftens visuelle identitet slik at kunder og relasjoner oppfatter bedriften som seriøs og trygg å handle av.
  2. En profilhåndbok viser alle involverte hvordan den visuelle identiteten skal komme til uttrykk i ulike markedskanaler og på forskjellig type markedsmateriell. Det skaper en helhetlig og ikke minst gjenkjennelig merkevare som gjør kundene trygg på at nettopp din bedrift er en seriøs aktør.  
  3. En profilhåndbok er en uimotståelig kreativ lekekasse. Den gir bedriften et visuelt løft som i mange tilfeller fører til mer innovasjon i bedriften, økt samhold og felles stolthet av arbeidsplassen! 
  4. En profilhåndbok som evner å vise nyttige og samlende regler for bruk av logo, farger, fonter, symboler og designelementer, vil kunne gi en mer profesjonell tilstedeværelse og en sømløs dialog med samarbeidspartnere og interessenter.  
  5. En profilhåndbok gir trygghet og kontinuitet for bedriftens visuelle identitet og grafiske uttrykk. Det bidrar til en mer nytenkende kreativitet, flere nye ideer, en felles skapende bedriftskultur og dermed en tryggere og mer profesjonell visuell identitet for din bedrift.

Har du behov for en profilhåndbok til din bedrift? – send en forespørsel til hei@thepitch.no så vil vi foreslå et møte for å kartlegge deres ambisjoner og mål for arbeidet.