20. mars 2018
The Pitch

Redaksjonsmøter gir full oversikt og bedre planlegging

I dag stilles det store krav til synlighet og tilstedeværelse for å markedsføre en bedrift. Man skal gjerne være aktiv i flere sosiale medier, man skal skrive artikler om aktiviteter, produkter og opplevelser rundt bedriften, man bør annonsere smart, snakke direkte med kundene og være innovativ hver eneste dag. Ikke lett å holde oversikten.

Bygg din egen redaksjon

Vi jobber med kunder hvor vi sammen skaper godt innhold, og spennende aktiviteter gjennom å bygge gode redaksjoner. En redaksjon bør bestå av folk som ønsker å bidra til bedriftens synlighet, og som ønsker å skape gode historier. Det er viktig at man setter av tid til månedlige møter slik at man holder aktivitetene i gang. For å sørge for at redaksjonsmøtene gjennomføres, og avholdes til avtalt tid, utnevner vi alltid en redaktør. Redaktøren er driveren bak redaksjonen.

Hva bør et redaksjonsmøte inneholde?

Et redaksjonsmøte er ofte ulikt fra bedrift til bedrift. Men det er noen felles faktorer du bør legge til grunn for ditt eget redaksjonsmøte.

 • Møt alltid forberedt til møte med gode ideer og godt humør
 • Sørg for at det foreligger enkle analyser av aktivitetene dere har gjort på tvers av ulike kanaler. Disse vil gi dere en pekepinn på hvordan forrige periode har gått. Innsikt er en av de viktigste verktøyene du har.
  – sosiale medier
  – nettsiden
  – kampanjesider
  – digitale annonser
  – messer
  – analoge aktiviteter m.m.
 • Planlegg neste periode, og sett aktiviteter, artikler, og annonser i et dialogkonsept, eller i en fremdriftsplan
 • Del de aktivitetene dere jobber med, trykksaker dere utvikler, rapporter, kurs, arrangementer osv. Et miljø hvor det er lov å diskutere, og hvor det er lett å komme med gode ideer til hverandre er et fremtidsrettet og skapende miljø. Et slik miljø skal du strebe etter for at bedriften din skal skille seg ut, engasjere, og være mer synlig enn dine konkurrenter.
Fra redaksjonsmøte med Eimskip Norway