15. mai 2020
Magnus Kristiansen

Brikkene som gir deg hele bildet

Skal du øke synligheten for bedriften din, stramme opp den visuelle profilen eller lage helt nye nettsider? Da er det viktig å løfte blikket slik at du ser hele landskapet du befinner deg i. Her får du våre beste tips om moderne markedsføring og hvordan du skaffer deg et nyttig fugleperspektiv.

Mye å velge blant

Samfunnet vårt består av utallige produkter og tjenester som forbruker kan velge blant. Når dette mangfoldet i tillegg distribueres over en rekke plattformer og sosiale nettverk, og treffer forbruker i ulike modus gjennom dagen, kan moderne markedsføring føles som toppidrett. Dette utvalget og mangfoldet gir noen konkrete utfordringer for deg og bedriften din. Hvordan skal du skille deg ut og få potensielle kunder til å velge akkurat deg?

Hektisk hverdag for markedsføreren

Hverdagen til deg som skal markedsføre produkter og tjenester i 2020 er krevende, og tiden strekker ikke alltid til. Du skal gjerne mestre lekne tekster til et plettfritt perfekt bilde på Instagram, kunne sette sporinger i Google Tag Manager, montere kompliserte messesystemer og salgssjefens nyinnkjøpte beach-flagg på 3 meter, før du i neste øyeblikk sender direkte på Facebook mens administrerende direktør forteller om selskapets nye plattform. Toppidrett.

Mange jeg snakker med om synlighet og markedsføring synes det er utfordrende å vite hvordan de skal fordele tiden sin og fokuset sitt. Ofte ender det med flere skippertak som fører til at den visuelle identiteten fremstår fragmentert og ukorrekt. 

Er bedriftens identitet kjent for alle?

Bedrifter er forskjellig. Både når det gjelder strategi og fokus. Alle bedrifter med respekt for seg selv og med mål om å overleve i markedet, har en grunnleggende og tydelig strategi. Det er ofte denne strategien som gir oss som byrå føringer på hvilken identitet bedriften ønsker å ha. I tillegg kan identiteten forsterkes av visjonære ledere, kunnskapsrike produktutviklere eller dyktige selgere. Poenget er at denne identiteten må gjennomsyre alt av markedsføringstiltak, inkludert alle plattformer og kanaler som bedriften din er tilstede på.

Les mer om hvorfor din identitet er viktig for rett design her. 

Så, du er nødt til å løfte blikket og se hele bildet. Hvordan henger det hele sammen og hvor starter man? De neste punktene skaffer deg fugleperspektiv. 

Profilhåndbok

Bedriften din har en strategi og en identitet, men er denne identiteten visualisert i en egen profilhåndbok? Etablering av en egen profilhåndbok er grunnleggende for at bedriften din skal være gjenkjennelig og tydelig i markedet. Her beskrives alt fra logo, farger og fonter til markedsmateriell, uttrykk i sosiale medier og design av nettsiden. Du kan ikke hoppe over profilhåndboken å gå rett på design av nye nettsider. Den visuelle profilen er grunnleggende og legger føringer for alt design.

Les mer om hvorfor du bør tenke på bedriftens identitet her.

Markedsmateriell og ulike plattformer

Bedriften din har en egen profilhåndbok, men er alt markedsmateriell oppdatert i henhold til profilhåndboken? Dersom det er avvik og utroskap i form av egenrådige selgere, eller ledere som driver egen markedsføring, må dette strammes inn. Alt materiell som lages skal være i tråd med profilhåndboken. I tillegg til nødvendig markedsmateriell, skal også digitale plattformer som nettsider, kampanjesider og bloggsamfunn være i tråd med profilhåndboken.

Les mer om arbeidet vårt med Nordre Follo kommune sin visuelle profil her.

Digital strategi

Bedriften din har markedsmateriell og digitale plattformer som er i henhold til profilhåndboken, men er materiellet og plattformene dekkende for bedriften din? Er dere innovative og moderne i markedsføringen? Dersom markedsføringen er gammeldags eller mangler gode strategier for moderne plattformer, bør du etablere en digital strategi for å øke synligheten og samspillet. En digital strategi legger føringer for alle digitale og sosiale plattformer som bedriften din bør være på. Den setter nettsiden din i sentrum, lærer deg å ta eierskap til faget gjennom historiefortelling og til å bygge relasjoner i sosiale medier.

Les mer om arbeidet vårt med digital strategi for Porsche her.

Digital markedsføring

Bedriften din har en digital strategi, men er resultatene tilfredsstillende? Vet du nok om forbrukernes adferd på nettsiden din? Jobber du aktivt med sporing, konvertering eller retargeting? Skaper du gode annonsekampanjer i sosiale medier? Dersom du ikke har kontroll på dette bør du lage en strategi for digital markedsføring og synlighet. Her setter man føringer for hva, hvordan og hvorfor vi måler, og lærer mer om hvordan vi bruker innsikten til å optimalisere markedsføringen.

Les mer om arbeidet vårt med digital markedsføring for FASVO her.

Redaksjonsmøter

Til slutt trenger du den siste brikken som gir deg et oversiktlig fugleperspektiv, og gjør deg i stand til å se hele bildet. Bedriften din har nå visualisert og forankret identiteten sin i en egen profilhåndbok. Alt markedsmateriell og alle plattformer er i tråd med profilhåndboken. Markedsføringen er satt i system gjennom en egen digital strategi som skaper synlighet og engasjement, og aktivitetene måles, analyseres og systematiseres ved hjelp av en strategi for digital markedsføring. Den siste brikken er månedlige arbeidsmøter, hos oss kalt redaksjonsmøter. Disse møtene sørger for at nye aktiviteter og kampanjer følger profilhåndboken og de ulike strategiene som er iverksatt.

Les mer om redaksjonsmøter her. 

Vi hjelper deg gjerne med å se hele bildet, og er topptrent i moderne fugleperspektiv 🙂

 

 

Magnus Kristiansen

+47 936 67 936
Send mail


Rådgivning